Wczytuję dane...
Gwarancje i zwrot towaru

GWARANCJA

Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

REKLAMACJA

Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową,  masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. Standardowo zawsze prosimy o przesłanie zdjęcia otrzymanych produktów, aby przyśpieszyć proces reklamacyjny. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków. W przypadku zakupu towarów żywych takich jak rośliny, owady itp. reklamacje przyjmujemy do 24h od otrzymania towaru.

ZWROT PRODUKTU – GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” masz prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Od 01.01.2021 zasada ta dotyczy również JDG które zawierają umowę bez związku z zawodowym charakterem.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pisząc oświadczenie jako konsument, możesz skorzystać ze wzoru dostępnego tutaj. Osoby dokonujące zakupu jako JDG bez związku z zawodowym charakterem przedsiębiorstwa prosimy o skorzystanie ze wzoru dostępnego tutaj. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@plumeria.pl

Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres naszego magazynu w Polsce Global Flowers Ltd Magazyn ul. Trzebińska 51A 32-065 Krzeszowice.

Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie. Orientacyjny koszt zwrotu możesz ustalić na podstawie naszej zakładki „Koszt i sposób dostawy”.

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - ceny produktów, kosztów wysyłki i innych kosztów z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną przelewem na podane przez Ciebie konto. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zwróconego zakupu, nie dłużej niż 14 dni.

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

  • rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
  • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (takie jak np. sadzonki, produkty z kategorii biologiczna ochrona roślin, czy też żywe owady zapylające),
  • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

NIE ODEBRANIE PRZESYŁKI

Nie odebranie przesyłki traktowane jest jako nienależyte wywiązanie się z umowy zgodnie z (art. 471 kc). W takim przypadku:

  • jeżeli przesyłka powrotna jest pełnowartościowa (produkty nie uległy zniszczeniu) kontaktujemy się z klientem z pytaniem o ponowną wysyłkę. Jeżeli klient wyrazi taką chęć ponosi dodatkowe koszta, ponownej wysyłki oraz przesyłki zwrotnej. Jeżeli nie wyrazi takiej chęci od kwoty zwrotu odliczane są realne koszta wysyłki w obie strony, zgodnie z fakturą od przewoźnika.
  • jeżeli przesyłka powrotna została uszkodzona w transporcie, od kwoty zwrotu odliczane są wszystkie koszta poniesione za niewywiązanie się z umowy. Koszta przesyłek w obie strony + koszta uszkodzonych produktów.
  • jeżeli przesyłka została wysłana za pobraniem, klient otrzyma druk z żądaniem zapłaty za nienależyte wywiązanie się z umowy, w pełnej kwocie zgodnie z fakturą od przewoźnika. W przypadku gdy paczka ulegnie uszkodzeniu w trakcie transportu, zostanie doliczona kwota uszkodzonych produktów.

POZASĄDOWA DROGA ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU

W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron.